เกาะกระแสออนไลน์

เราชนะ เริ่มเปิดลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เคาะวันแล้ว! กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

อัพเดทความคืบหน้าโครงการเราชนะ หลังจากวันนี้ (19 ม.ค.64) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

ล่าสุดรายงานข่าวจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวว่า กระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 นี้ สำหรับภาคประชาชนทั่วไปและเกษตรกร  ส่วนกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ได้แก่

-กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-กล่มคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องเข้าไปอัพเดทเพิ่มเติมข้อมูลของตัวเองในระบบ และเมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ จึงจะได้รับสิทธิ

ตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะ และกลุ่มบุคคลได้สิทธิของโครงการ ประกอบด้วย

1. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
2. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
3. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562
5. ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายประชาชน 31.1 ล้านคน ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี )
2. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30.000–100,000 บาท/ปี)
3. ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันสําเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.64
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เราชนะ เช็กเลยกลุ่มไหนได้เงินเยียวยาเท่าไร กลุ่มไหนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
- ไฟเขียว! ครม.อนุมัติ "เราชนะ" จ่ายเยียวยา 7,000 บาท เช็กเงื่อนไขเลยใครได้สิทธิบ้าง?
- เฮ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินพิเศษ 3 เดือน-รับเยียวยา 3,500 เราชนะ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่