ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 19 ม.ค.64

มวลอากาศเย็น เริ่มอ่อนกำลังลง แต่ก็ยังทำให้ไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็น ติดตามใน ฝนฟ้าอากาศ

มวลอากาศเย็น หรือ ลมหนาวกำลังค่อนข้างแรง ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้มีอากาศหนาวเย็น และในภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย เพราะมีกระแสลมตะวันตก พัดความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมด้วย ส่วนภาคใต้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วง 1-2 วันนี้

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 1-10 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศหนาวกับมีหมอกบาง ๆ ในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาวถึงหนาวจัด 4-11 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ ตอนบนของภาค ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่าง มีฝน 10% ของพื้นที่ แถวสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-19 องศาเซลเซียส