เช้านี้ที่หมอชิต

ใครได้บ้าง - ได้เงินแบบไหน โครงการ เราชนะ แจกเงินคนละ 3,500 บาท 2 เดือน

เช้านี้ที่หมอชิต - โครงการ "เราชนะ" ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะโอนเงินให้ประชาชนคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมได้คนละ 7,000 บาท ผู้มีสิทธิได้เงินมีทั้งสิ้นกว่า 31.1 ล้านคน เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com วันที่ 29 มกราคมนี้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการ เราชนะ โดยใช้กรอบวงเงินกว่า 210,000 ล้านบาท ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินคนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

ขณะที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ หาบเร่แผงลอย คนขับแท็กซี่ คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ประชาชนที่อยู่ในฐานข้อมูลของโครงการภาครัฐที่ใช้แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ทั้งโครงการ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งจะถูกคัดกรองคุณสมบัติก่อน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ นี้

คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ

- ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

- ไม่เป็นข้าราชการประจำ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ

- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

- ต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท

- มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท 

ส่วนการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธินั้น กลุ่มแรก คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ

ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ปกติได้เงินจากบัตรสวัสดิการฯ เดือนละ 800 บาท พอมาโครงการ เราชนะ จะได้เงินเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 675 บาท หรือเดือนละ 2,700 บาท ตลอดโครงการอยู่ที่ 5,400 บาท
 
ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ 30,000-100,000 บาทต่อปี ปกติได้เงินจากบัตรสวัสดิการฯ เดือนละ 700 บาท มาครั้งนี้ก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 700 บาท หรือเดือนละ 2,800 บาท ตลอดโครงการอยู่ที่ 5,600 บาท โดยเงินจะโอนเข้าสัปดาห์ละครั้ง เริ่ม 5 กุมภาพันธ์นี้

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลของโครงการภาครัฐ และมีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง แล้ว จะต้องยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลในการตรวจสอบรายได้ตามคุณสมบัติ กลุ่มนี้จะได้รับโอนเงินรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท เริ่มโอนครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เมื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จะได้เงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท โอนงวดแรก 18 กุมภาพันธ์

โดยโครงการ เราชนะ สามารถใช้เงินได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ไม่มีการกำหนดวงเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน สามารถสะสมยอดเงินได้ แต่ถ้าสิ้นสุดโครงการแล้วยังใช้ไม่หมด ก็จะไม่มีสิทธิใช้ต่อ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ ยังสามารถนำเงินไปใช้จ่ายตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ คนละครึ่ง ได้อีกด้วย

โดยผู้ประกอบการร้านค้าคนละครึ่ง จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ขณะที่โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายย่อย เช่น คนขับรถแท็กซี่ คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถตุ๊กตุ๊ก สมัครเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธินำมาใช้จ่ายเวลาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

รองนายกรัฐมนตรี ยังได้พูดถึงกระแสที่มีคนถามกันมามาก ว่าทำไมโครงการ เราชนะ จึงไม่จ่ายเป็นเงินสดให้กับประชาชน เพราะไม่ต้องการให้มีการสัมผัสเงินสด ซึ่งอาจมีเชื้อโควิด-19 ปะปน รวมทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ประชาชนใช้จ่ายได้ในยุคสังคมไร้เงินสด และที่สำคัญ เพราะต้องการให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ใช้คำว่า "คนตัวเล็ก" เพราะการให้เงินสดจะไม่รู้เลยว่าผู้ได้รับสิทธิจะนำเงินไปซื้อสินค้าหรือบริการจุดไหน แต่หากโอนเงินให้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จะสามารถกำกับได้ว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น