7 สีช่วยชาวบ้าน

ประตูฝายชะลอน้ำคลองกองทูล พังมาเป็นเวลานาน จ.เพชรบูรณ์

ประตูฝายชะลอน้ำที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างด้วยงบประมาณ 29 ล้านบาท หลังจากสร้างเสร็จเพียงปีเดียวก็พังเสียหาย ซ่อมแซมหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

ชาวบ้านหมู่ 6 และหมู่ 7 บ้านเนินพัฒนา ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้องเรียนปัญหาประตูฝายชะลอน้ำคลองกองทูล ซึ่งเป็นคลองที่แยกมาจากแม่น้ำป่าสัก ที่กรมชลประทานก่อสร้างเมื่อปี 2550 ด้วยงบประมาณ 29 ล้านบาท แต่หลังสร้างได้เพียงปีเดียวก็ถูกกระแสน้ำเซาะพังเสียหายจนใช้งานไม่ได้ แม้ที่ผ่านมาจะซ่อมแซมหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ต่อมาในปี 2553 มีคนร้ายเข้ามาขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่หายไปอีก ฝายจึงปล่อยถูกทิ้งร้าง ซึ่งต่อมามีการประสานของบประมาณพิเศษจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 8,898,000 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซม แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการซ่อมแซม ชาวบ้านจึงอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น

ด้าน นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น นายก อบต.กองทูล ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านบางส่วนเข้าใจว่า ทาง อบต. มีงบประมาณ 8 ล้านกว่าบาท แล้วไม่ดำเนินการซ่อมแซมนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะที่ผ่านมา อบต. มีเพียงแบบแปลนการซ่อมแซมที่กรมชลประทานมอบไว้ให้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่มีวิศวกรเซ็นรับรอง ดังนั้น ทาง อบต. จึงต้องดำเนินการว่าจ้างวิศวกรในการออกแบบ เซ็นรับรอง รวมทั้งควบคุมงานด้วย ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท ทาง อบต. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงต้องรอคำสั่งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น ว่าจะส่งหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยดำเนินการซ่อมแซมฝาย เพราะทาง อบต. ได้ตอบกลับหนังสือส่งถึงจังหวัดเรียบร้อยแล้ว