เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 20 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 20 มกราคม 2564

ภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส เนื่องจากกระแสลมตะวันตกที่พัดความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมา เข้ามาปกคลุม สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 ม.ค. 64