เกาะกระแสออนไลน์

เราชนะ จ่าย 7,000 บาท "ประกันสังคม" มาตราไหนมีสิทธิได้เงินเยียวยาบ้าง? คลังแจงแล้วชัดๆ!

เปิดเงื่อนไข "เราชนะ" จ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท ประกันสังคมมาตรา 33 มีสิทธิหรือไม่? กระทรวงการคลัง ชี้แจง เกณฑ์พิจารณาแล้ว

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ "เราชนะ" แจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิด-19 ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น 

โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  3 กลุ่ม ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา เราชนะ 7,000 บาท คือ

1.กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เงินเข้าอัตโนมัติ)
2.ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน 1.5 ล้านราย เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ
-ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33
-ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
-ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
-ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
3.ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิใดๆ หรือยังไม่มีฐานข้อมูล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 29 ม.ค.64

สำหรับกลุ่มประกันสังคม จากเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติในข้างต้นของกระทรวงการคลัง ได้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ แต่ทั้งนี้กลุ่มที่ยังมีสิทธิคือผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ซึ่งก็จะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่กล่าวไปนั่นเอง 

หมายความว่า ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และ 3  คือหากเคยลงทะเบียนและมีฐานข้อมูลอยู่ในโครงการใดโครงการหนึ่งแล้ว ทั้งคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้เพียงรอกดยืนยันสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง และสามารถตรวจสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 5 ก.พ. 64 แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนในโครงการใดมาก่อน ก็ให้รอลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. -12 ก.พ. 64 

อย่างไรก็ตาม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังที่ประชุมครม. เมื่อวานนี้ (19 ม.ค.64) ว่า สำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ก็ให้ถือว่ามีสิทธิ โดยจะต้องมีรายได้ตามเกณฑ์พิจารณาที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือการเยียวยาใดๆ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือรอบใหม่ โดยสรุปได้ดังนี้

หากว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากอาจเพราะต้องกักตัว หรือต้องเฝ้าระวัง หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

-ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

-กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

-ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

-ส่วนการว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป ทำงานในสถานประกอบการ มีนายจ้างส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน ถึงจะเข้าข่ายได้รับมาตรการเยียวยาดังกล่าว 
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จากโควิด19 ระลอกใหม่
- นายจ้าง-ลูกจ้างเฮ! คลังเลื่อนส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้อีก 6 เดือน เยียวยาโควิด-19
- ประกันสังคม แจงมาตรการ เยียวยานายจ้าง-ลูกจ้าง ย้ำขั้นตอน รับเงินว่างงานจากเหตุโควิด-19
- เริ่มแล้ว! เช็ค 5 ขั้นตอน ประกันสังคม ลงทะเบียนว่างงานโควิด-19 รับเงินภายใน 5 วัน
- รอบใหม่! ลดเงินสมทบประกันสังคมต่ออีก 3 เดือน
- เราชนะ ดูชัดๆแต่ละกลุ่มรับเงินเยียวยา เริ่มจ่ายวันไหน งวดต่อไปโอนเข้าวันที่เท่าไร?
- เราชนะ เช็กเลยกลุ่มไหนได้เงินเยียวยาเท่าไร กลุ่มไหนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
- เราชนะ เริ่มเปิดลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
- ไฟเขียว! ครม.อนุมัติ "เราชนะ" จ่ายเยียวยา 7,000 บาท เช็กเงื่อนไขเลยใครได้สิทธิบ้าง?
- เฮ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินพิเศษ 3 เดือน-รับเยียวยา 3,500 เราชนะ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่