ห้องข่าวภาคเที่ยง

สภา หารือกลางที่ประชุม เพิ่มสิทธิ์คนละครึ่ง

ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  สส. ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในระลอกใหม่ โดยมีข้อเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” สำหรับผู้ที่เข้าถึงโอกาสได้ยาก  เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี  ประชาชนบางรายไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือบางราย มีความแรงของอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันใน 9 นาทีแรก