ห้องข่าวภาคเที่ยง

ย้ำเงื่อนไข โครงการ เราชนะ ร้านค้าต้องลงทะเบียนใหม่

โครงการ "เราชนะ" รัฐให้เงินช่วยเหลือรวมคนละ 7,000 บาท ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน เงื่อนไขสำคัญ คือ ผู้ร่วมโครงการต้องมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี หรือมีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท เพราะเป้าหมายต้องการช่วยเหลือประชาชน 31.1 ล้านคน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทุกกลุ่มได้เงินช่วยเหลือเท่ากันหมด

กลุ่มแรก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิมเคยได้เงินช่วยเหลืออยู่แล้วเดือนละ 800 บาท จะได้เงินโอนเพิ่มอีก 675 บาททุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์, ส่วนใครได้เงินช่วยเหลือเดิมเดือนละ 700 บาท ก็จะได้เงินเพิ่มอีก 700 บาทแบบอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หากผ่านเกณฑ์คัดกรอง จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันสิทธิ และจะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี ครั้งละ 1,000 บาท

กลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่ต้องเข้าลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์นี้ หากผ่านเกณฑ์ จะได้เงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดี ครั้งละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปกระทรวงการคลังย้ำ เหตุผลที่ไม่โอนเงินช่วยเหลือรวดเดียว และไม่ให้กดเป็นเงินสด เนื่องจากต้องการกระจายการใช้จ่าย ไม่ให้ประชาชนนำไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย โดยรอบนี้ ผู้ผ่านสิทธิต้องใช้จ่ายกับร้านค้า ที่ร่วมโครงการ "เราชนะ" หมายถึงร้านค้าก็ต้องลงทะเบียนร่วมโครงการในวันที่ 29 มกราคมด้วยเช่นกัน โดยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ครอบคลุมทั้งการให้บริการ อาทิ จักรยานยนต์รับจ้าง, รถเมล์, รถตู้, ร้านตัดผม แม้กระทั่งร้านซักรีด