ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมทรัพยากรน้ำยืนยันอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังไม่รั่ว ตอนที่ 1

หนังสือชี้แจงของกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ระบุว่าได้ตรวจสอบสภาพปัญหาของอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี วันที่ 12 พฤศจิกายนปีที่แล้ว อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีความจุ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2530 เปิดใช้งานปี 2531 บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง และยังเป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านใช้งานมานานเกือบ 30 ปี จึงชำรุดเสียหายฝนที่ตกลงมารั่วซึมลงใต้อ่าง แต่ยังมีน้ำบางส่วนเหลืออยู่ที่พื้นอ่าง เทศบาลตำบลเกาะสีชังเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บเกาะสีชัง กรมทรัพยากรน้ำให้การสนับสนุน ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ดำเนินการวันที่ 1 เมษายน 2559 ส่งมอบงาน 10 กุมภาพันธ์ 2560 ค่าจ้างกว่า 31.7 ล้านบาทปัจจุบันไม่มีน้ำเหลือในอ่างเก็บน้ำ แต่อ่างเก็บน้ำมีความสมบูรณ์ไม่ได้ชำรุด พร้อมกักเก็บน้ำ

ส่วนแหล่งน้ำของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ รับน้ำจากรางน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเป็นหลัก ขณะนี้รางน้ำมีสภาพชำรุดบางส่วน มีเศษวัชพืช ขยะ ตะกอนดิน รวมทั้งการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนขวางทางน้ำ ขณะที่สถิติการระเหยและปริมาณน้ำฝนในอ่างเก็บน้ำมีค่าใกล้เคียงกัน สถิติการลดลงของน้ำในอ่างเก็บน้ำ ถือว่าปกติอ่างเก็บน้ำไม่ได้รั่วแต่อย่างใด เพื่อให้ได้ความชัดเจน คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. จึงสอบถามเรื่องนี้จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบเรื่องนี้ หลังเกิดปัญหาหลายปัจจัยที่ทำให้ไม่มีน้ำเหลือกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ เพราะข้อมูลชี้แจงนี้ต่างจากที่คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ได้รับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2562 และล่าสุดการขยายผลวันที่ 27 ตุลาคมปีที่แล้วทั้งที่มีฝนตกหนักบนเกาะสีชัง แต่น้ำในอ่างเก็บน้ำกลับไม่มีเหลือเลย มีแต่วัชพืชขึ้นในอ่างเก็บน้ำ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยอมรับว่าพื้นอ่างเก็บน้ำมีสภาพไม่สมบูรณ์ และการระเหยของน้ำมีมาก

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ชื่นชมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ข้อมูลตรงไปตรงมา เพราะชาวบ้านสงสัยทำไมอ่างเก็บน้ำไม่ได้ เกิดจากวัสดุที่ใช้ หรือไม่

ความชำรุดของอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังตามที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูล จะได้รับการซ่อมแซมเมื่อใดและหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7