เกาะกระแสออนไลน์

อย่าเสียสิทธิ 900 บาท! ทำฟันประกันสังคม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนให้ใช้สิทธิทำฟัน ย้ำถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่ต้องสำรองจ่าย

แฟนเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งเตือนสิทธิสำหรับผู้ประกันตนว่า ผู้ประกันตนประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ที่ต้องการทำฟันให้สังเกตป้ายสติ๊กเกอร์สถานพยาบาลที่ขึ้นข้อความว่า "สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย"

ผู้เข้าใช้บริการเพียงแสดงบัตรประชาชน ก็สามารถเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลได้ทันที ซึ่งการใช้บริการทันตกรรมสามารถใช้ได้ดังนี้ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

การทำฟันประกันสังคมจะจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ซึ่งอัตราค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาล ในส่วนประกันสังคมจะจ่ายไม่เกิน 900 บาท ต่อราย ต่อปี ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีที่ค่าใช้จ่ายเกิน 900 บาท ผู้ประกันตนจะจ่ายเฉพาะส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับ

นอกจากนี้ผู้ประกันตนสามรถตรวจสอบ ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแล้ว สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิต่างๆได้ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม : https://www.sso.go.th/wpr/main/login ไม่ว่าจะเป็น การรักษาพยาบาล ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ หรือเปลี่ยนสถานพยาบาล

หรือจะตรวจสอบผ่านทางแอพพลิเคชั่น sso connect ของประกันสังคม ก็สามารถทำได้แล้ว


https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/20/6007ebb59f9c63.67393248.JPG

 
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/20/6007ebb5da21e8.29146398.jpg
 


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน