เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 มกราคม 2564

ตอนบนของไทย อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ขณะที่ภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูง 2-3 เมตร...