เกาะกระแสออนไลน์

ธ.ก.ส. เผยมาตรการใหม่ พักหนี้ทั้งระบบทั่วประเทศ 1 ปี - เปิด 4 สินเชื่อ

ข่าวดีจาก ธ.ก.ส. เผยมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งพักชำระหนี้และดอกเบี้ย ลดภาระหนี้ ขยายเวลาและลดภาระชำระหนี้

โดยเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล ได้โพสต์แจ้งข่าวจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งพักชำระหนี้และดอกเบี้ย ลดภาระหนี้ ขยายเวลาและลดภาระชำระหนี้  เช่น

1.พักหนี้ทั้งระบบทั่วประเทศ 1 ปี สัญญาเงินกู้ก่อน 1 เมษายน 2563 /พักงวด เม.ย.63- มี.ค.64

2.สำหรับ 28 จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต้องแจ้งขอเข้ามาตรการพักหนี้กับทางธนาคาร ซึ่งมีมาตรการพักหนี้ เช่น

-พักหนี้โควิด-19 เกษตรกรและ SME เป็นเวลา 1ปี  / 6เดือน
-พักหนี้สินเชื่อฉุกเฉิน โควิด-19 นาน 6 เดือน / พักงวด ธ.ค.63 – พ.ค.64

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ เช่น

-สินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19 รายละไม่เกิน 10,000 บาท  ปลอดต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1
-สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท  ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
-สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (ร้อยละ 12 ต่อปี)
-สินเชื่อ SME (Soft Loan ธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2) ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 2ปี นับแต่วันทำสัญญากู้ โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ใน 6 เดือนแรก

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถามโทร.02-555-0555

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก  รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล