เกาะกระแสออนไลน์

เช็กแชร์เลย! เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบํานาญ 2564 ออกวันไหน?

เผยปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ

กรมบัญชีกลาง ได้เผยแพร่ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2564

เงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ จะมีการจ่ายตามวันดังนี้

-26 มกราคม 2564
-22 กุมภาพันธ์ 2564
-26 มีนาคม 2564
-27 เมษายน 2564
-25 พฤษภาคม 2564
-25 มิถุนายน 2564
-22 กรกฎาคม 2564
-26 สิงหาคม 2564
-27 กันยายน 2564
-26 ตุลาคม 2564
-25 พฤศจิกายน 2564
-27 ธันวาคม 2564

สำหรับการจ่ายบำนาญรายเดือน ของข้าราชการรับบำนาญ จะมีการจ่ายตามวันดังนี้

-22 มกราคม 2564
-18 กุมภาพันธ์ 2564
-24 มีนาคม 2564
-23 เมษายน 2564
-21 พฤษภาคม 2564
-23 มิถุนายน 2564
-20 กรกฎาคม2564
-24 สิงหาคม 2564
-22 กันยายน 2564
-21 ตุลาคม 2564
-23 พฤศจิกายน 2564
-23 ธันวาคม 2564

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง