ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ตามดูคดีโกงโควิด-19

เม็ดเงินมหาศาลจากภาษีของประชาชนถูกทุ่มลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็ยังมีเหลือบ ไร จ้องสูบงบประมาณ เข้ากระเป๋าตัวเอง มีกี่คดีในมือ ป.ป.ช. รัฐสูญเสียมากน้อยแค่ไหน …