ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมทรัพยากรน้ำยืนยันอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังไม่รั่ว ตอนที่ 2

อ่างเก็บน้ำเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี ความจุ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2531 ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ชาวบ้านบนเกาะสีชัง หลังจากใช้งานมานานกว่า 30 ปี จึงชำรุดเสียหาย เทศบาลตำบลเกาะสีชังทำโครงการปรับปรุง โดยกรมทรัพยากรน้ำ ให้การสนับสนุนทำสัญญาจ้างเอกชนดำเนินการ ส่งมอบงาน 10 กุมภาพันธ์ 2560 ค่าจ้างกว่า 31.7 ล้านบาท เปิดใช้งานเก็บน้ำได้ไม่กี่เดือนจากนั้นไม่มีน้ำเหลือในอ่างเก็บน้ำแม้แต่หยดเดียว

ปัญหานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกชนคู่สัญญา พยายามแก้ไขปัญหา แต่ไม่เป็นผลมีแต่คำชี้แจงที่ยืนยันว่า วัสดุที่ใช้มีคุณภาพกักเก็บน้ำได้อ่างเก็บน้ำไม่รั่ว แต่มีปัจจัยสถิติน้ำระเหยมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ตกลงมา รวมทั้งน้ำจากภูเขาที่ไหลลงมาผ่านรางรับน้ำ บางส่วนชำรุด มีวัชพืชและขยะ รวมทั้งอาคารบ้านเรือนขวางทางน้ำ ข้อมูลนี้ต่างจากที่คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจพบตั้งแต่ปี 2562 โดยเฉพาะเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มีฝนตกหนักบนเกาะสีชัง การระเหยของน้ำแต่ละวันต้องมีค่าไม่เท่ากันแน่นอน โดยข้อมูลสถิติสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชัง มีฝนตกปริมาณรวม 296.6 มิลลิเมตร และน้ำระเหยรวม 158.93 มิลลิเมตร สถานที่สำคัญบนเกาะสีชังกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ได้มาก แม้อ่างน้ำกลางแจ้งที่เห็นนี้น้ำไม่ได้ระเหยไปจนหมด ทำไมน้ำในอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังจึงกักเก็บไว้ได้ไม่นาน แต่น้ำในรางรับน้ำกลับยังมีน้ำเหลือให้เห็น

มีข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อพิสูจน์ว่าอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังรั่วหรือไม่ เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7