เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : แพลตฟอร์มออนไลน์ Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง

อีกหนึ่งช่องทางเปิดกว้างสำหรับทุกความคิดเห็น ที่จะเป็นศูนย์กลางในการรับ และส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ THAILAND TRAVELLER VOICE เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง

เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของแพลตฟอร์มให้กดเลือกหัวข้อ ในการส่งความคิดเห็นถึงผู้ให้บริการธุรกิจท่องเที่ยว แจ้งเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA และส่งคำแนะนำถึงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ก็ได้ทั้งนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าใช้บริการที่จะตรวจสอบมาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัย แล้วนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

นอกจาก สยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ที่ได้เตรียมมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าไทย ในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ยังมีองค์กรพันธมิตร 11 แห่ง ที่ขานรับนโยบายและเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหากมีผู้เข้าใช้แพลตฟอร์มจำนวนมาก ก็จะทำให้ประเทศไทยมี Big Data ที่มีคุณภาพ โดยสามารถนำมาวิเคราะห์สรุปเป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่ชัดเจน

นับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะช่วยสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยร่วมกัน โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดเพื่อออกแบบกล่องรับความคิดเห็นดิจิทัล และปรับแต่งชุดคำถามได้เองตามต้องการ ที่ thailandtravellervoice.com