ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แก่ผู้แทนส่วนราชการ และกลุ่มทอผ้าจังหวัดยะลา

ที่หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มทอผ้าจังหวัดยะลา รวม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศรียะลา บาติก กลุ่มอาดือนันบาติก กลุ่มเก๋บาติก กลุ่มโอทอปพารวย และกลุ่มผ้าสีมายา เพื่อใช้เป็นต้นแบบนำไปจัดทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย อันจะช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" พระราชทานช่างทอผ้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งลายที่ทรงออกแบบมีความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุข ให้ชาวไทยทุกคน เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้า ออกแบบให้ร่วมสมัย ใช้ได้จริงในหลายโอกาส

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง