รอบรั้วรอบโลก

โจ ไบเดน เตรียมลงนาม 10 คำสั่งพิเศษ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เตรียมลงนามคำสั่งพิเศษ 10 ฉบับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างด่วนที่สุด ภายในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยหัวหน้าชุดปฏิบัติการโรคโควิด-19 ของรัฐบาลไบเดนเปิดเผยว่า มาตรการต่าง ๆ จะดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบที่สุด ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าว ประกอบด้วย การตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดสภายในสิ้นเดือนเมษายน จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนและจุดตรวจโรคเพิ่มเติมในสนามกีฬาและในชุมชนต่าง ๆ จะทำให้โรงเรียนต่าง ๆ กลับมาเปิดได้อย่างปลอดภัยภายใน 100 วันต่อจากนี้ จะเพิ่มงบประมาณให้แต่ละรัฐเพื่อให้การติดตามโรคระบาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น บังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ และเตรียมประกาศใช้กฎหมาย "การผลิตยามสงคราม" หรือ "การผลิตเพื่อการป้องกัน" (Defense Production Act) เพื่อเร่งการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าจะมีการผลิตชุด PPE ชุดตรวจสอบโควิด และมีการจัดสรรวัตถุดิบในการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ไบเดน ประกาศว่าสหรัฐฯ จะกลับไปสนับสนุนงบประมาณให้องค์การอนามัยโลกตามเดิม หลังจากปีที่แล้วอดีตผู้นำอย่าง ทรัมป์ ประกาศถอนตัวออกจากความร่วมมือดังกล่าว