เช้านี้ที่หมอชิต

เทศบาลนครนนทบุรี อนุมัติเงิน 300 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - เทศบาลนครนนทบุรี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาลจำนวน 300 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนในชุมชน 5 ตำบล กว่า 260,000 คน

ที่เทศบาลนครนนทบุรี เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (21 ม.ค.) นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ได้ชี้แจงข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ และวาระเร่งด่วน เรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 โดยมี นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครนนทบุรี ในพื้นที่ 5 ตำบล 93 ชุมชน รวมกว่า 260,000 คน

การจัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด-19 ในครั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยได้ประสานผ่านกระทรวงสาธารณสุข องค์การอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้ว คาดว่าจะสามารถฉีดให้ประชาชนได้วันละประมาณ 5,500 คน ภายในศูนย์สาธารณสุข 6 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 5 แห่ง โดยสั่งซื้อครั้งแรกจำนวน 200,000 โดส