เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 มกราคม 2564

มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน...