ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : ผู้นำอิสลามใช้กฎศาสนาป้องกันโควิด-19 ระบาดใน จ.ยะลา

เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการมัสยิด และภาคประชาชน ร่วมกันออกตรวจแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในที่สาธารณะต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน หลังจากรับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีวัยรุ่นรวมกลุ่มกัน หวั่นจะเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19, ปัญหาอาชญากรรม และการค้าประเวณี รวมถึงการลักลอบมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ปัญหาการรวมกลุ่ม จับคู่ มั่วสุมของวัยรุ่นในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ซึ่งคณะกรรมการประจำมัสยิดกลางอำเภอยะหา มองว่าเป็นการผิดหลักศาสนา เนื่องจากไม่ใช่สามีภรรยากัน โต๊ะอิหม่าม จึงใช้หลักศาสนาออกประกาศ“ฮูกมปากัต” เพื่อกำกับดูแล ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคม คือหากพบชาย-หญิงที่ไม่ใช่คู่สามี-ภรรยา มีพฤติกรรมส่อไปทางชู้สาว ในที่สาธารณะหรือในที่ลับตา คณะกรรมการยุติธรรมทางเลือก 4 ฝ่าย จะเรียกผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่าย เข้ามาเจรจาตกลงให้แต่งงานให้ถูกต้องตามหลักกฎระเบียบชุมชน

นอกจากนี้ ผู้นำศาสนายังระบุว่าประกาศดังกล่าวจะส่งผลดีให้ชายแดนใต้มีความสงบสุข ทั้งนี้การออกประกาศได้ผ่านความเห็นชอบของทุกฝ่าย และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามหลักรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่มุ่งเน้นรักษาความสงบเรียบร้อย