ห้องข่าววาไรตี้

ไทยยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ด้วยการรับรองตนเอง หรือ Self-Declaration ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยกำหนดให้สถานประกอบการ ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนตามมาตรการจัดการสุขอนามัย 3 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการสุขอนามัยในสถานประกอบการ,  กระบวนการผลิต และบุคลากร เมื่อดำเนินการครบ จะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย หรือ IPHA จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แม้จะได้รับเครื่องหมายมาตรฐานรองรับ อาทิ GMP, HACCP, ISO22000 มาแล้วก็ตาม เชื่อว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และทำให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อได้ ซึ่งเอกสารรับรองตนเองมีอายุ 6 เดือน เพื่อให้มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ ในระยะแรก จะเน้นที่อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในต่างประเทศ และจะค่อยๆขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในไทยมีกว่า 10,399 กิจการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าปีละ 5 ล้านล้านบาทต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง