7HDร้อนออนไลน์

ชัยนาทปลดล็อก คนจาก 7 จังหวัดสีแดง ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าพื้นที่

สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประกาศให้บุคคลจาก 8 จังหวัด ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด อ่างทอง สมุทรปราการ และนนทบุรี หากจะเดินทางเข้าจังหวัดชัยนาท ต้องนำใบรับรองแพทย์ ผลตรวจปลอดเชื้อโควิด-19 อายุไม่เกิน 72 ชม. มาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท

ล่าสุด พบว่าชัยนาทได้ควบคุมสถานการณ์ในจังหวัดไว้ได้ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องหลายวัน ขณะที่ผู้ป่วยสะสมทั้ง 8 คน ก็รักษาหายส่งกลับบ้านทั้งหมดแล้ว วันนี้ (22 ม.ค.64) นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 9  ให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดเดียวที่บุคคลใดจะเดินทางเข้ามาพักหรือทำกิจกรรมในจังหวัดชัยนาท  จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าพื้นที่  

ส่วนผู้เดินทางมาจาก ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด อ่างทอง สมุทรปราการ และนนทบุรี  ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แล้ว แต่ยังต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าพื้นที่ในแบบฟอร์ม CHAINAT TO GO และแจ้งการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยนาท ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่จะเดินทางไปพำนัก รวมทั้งต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน หรือเท่ากับระยะเวลาที่พำนักอยู่ในจังหวัดชัยนาท และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังออกประกาศจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 6 ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้สถานที่เสี่ยง ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง ลานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ร้านนวดแผนไทย กลับมาเปิดได้ตามเดิม นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพได้ แต่ห้ามมิให้มีผู้เข้าชมหรือกองเชียร์ ส่วนการแสดงมหรสพ ที่จัดมีขึ้นสำหรับการแก้บน หรือ รำหน้าศพ ได้แก่ ลิเก งิ้ว โขน สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีนักแสดงไม่เกิน 10 คน และใช้เครื่องดนตรีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการแสดงเท่านั้น