ข่าวดึก 7HD

ตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด สอบข้อเท็จจริง กรณีบ่อนการพนัน

การแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน ที่เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ในที่ประชุมนัดแรกของคณะกรรมการปราบบ่อนพนัน ที่มี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นประธาน ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด เพื่อสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหามาตรการป้องกัน โดยจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนัน หรือผู้มีประโยชน์ต่อการปราบบ่อน เข้ามาให้ข้อมูล ทุก 30 วัน เพื่อนำเสนอความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรี

โดยเบื้องต้น ได้ตั้งกรอบการทำงานไว้ 2 ระยะ ระยะสั้นคือการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกบ่อนพนันทั้งหมด ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังบ้าง รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงข้าราชการหรือนักการเมืองหรือไม่ ส่วนระยะยาวจะปรับปรุงข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และศึกษาเรื่องการเปิดบ่อนพนันถูกกฎหมาย

ด้าน นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ระบุว่า เมื่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ มีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขอความเห็นประชาชน หรือสอบถามปัญหาเรื่องบ่อนการพนันได้ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจว่า จะเดินหน้าเปิดบ่อนการพนันตามกฎหมายได้หรือไม่