ข่าวดึก 7HD

มติ กมธ.คมนาคม ให้ชะลอการขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเชียวออกไปก่อน

คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลถึงการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ออกไปอีก 30 ปี ซึ่งกรรมาธิการ เห็นว่า แม้จะใช้มาตรา 44 ยกเว้นได้ แต่ก็ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอะไร ที่จะต้องใช้มาตรา 44 และกระบวนการต่อสัมปทาน ก็ไม่ได้ยื่นผ่านตามกระบวนการวินัยการเงินการคลังของรัฐ จึงมีมติเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุสัมปทานดังกล่าว

ส่วนเรื่องอัตราค่าโดยสาร ก็ยังมีความเห็นยังไม่ตรงกัน ในประเด็นความคุ้มทุนและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนและรัฐจะได้รับ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอให้กรุงเทพมหานครชะลอการขึ้นค่าโดยสาร 104 บาท ที่จะมีผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ออกไปก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง