ข่าวเด็ด 7 สี

ลูกหนี้ฟ้องแพ่ง กยศ. เรียกค่าเสียหาย

นางสาวทิพย์รัตน์ แสงใส ผู้เสียหายถูกยึดทรัพย์จากหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อให้เรียกทรัพย์ซึ่งเป็นบ้านและที่ดินจากกองทุน กยศ. และบริษัทที่ดำเนินการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด พร้อมเรียกค่าเสียหาย รวมมูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท

สืบเนื่องจากผู้เสียหายได้กู้เงินจาก กยศ. 160,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาเจ้าหน้าที่ กยศ. แจ้งให้เข้าสู่โครงการชำระหนี้ของ กยศ. ผู้เสียหายจึงเข้าโครงการและนำเงินรวมดอกเบี้ยกว่า 200,000 บาท ไปชำระให้ กยศ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 แต่ทาง กยศ. และตัวแทนกลับไม่ยอมถอนการยึดทรัพย์ และยังนำทรัพย์ไปขายทอดตลาด จึงตัดสินใจมายื่นฟ้องต่อศาล

เบื้องต้น ศาลแพ่งนัดทั้ง 2 ฝ่ายมากำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง