ข่าวเด็ด 7 สี

รัฐบาล หามาตรการยียวยาความเดือดร้อนโควิด-19

Facebook ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงภาพการหารือมาตรการด้านภาษี เพื่อลดภาระรายจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ และผู้ประกอบการ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย, ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้ฯ เป็นต้น

สำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในวันอังคารหน้า เตรียมหามาตรการช่วยเหลือในรูปแบบ "ลดรายจ่าย" ควบคู่กับการ "เพิ่มรายได้" เช่น โครงการ "เราชนะ" หรือ "คนละครึ่ง" ที่มีความก้าวหน้าเป็นไปได้ด้วยดี