ห้องข่าวภาคเที่ยง

รองนายกฯ สั่งเร่งเยียวยาแรงงานช่วงโควิด-19 ระบาด

การประชุมมอบนโยบายและติดตามการทำงานของกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผล กระทบจากโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ

พร้อมกำชับให้เร่งวางมาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ในวงกว้าง โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทั้งการเฝ้าระวัง และป้องกัน ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยให้ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และให้เร่งกำหนดมาตรการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความรัดกุมในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการตรวจสอบ คัดกรองโรค ในทุกสถานประกอบการ 

รองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้เร่งส่งความช่วยเหลือ ไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ หรือนอกระบบ พร้อมให้เพิ่มมาตรการฝึกอาชีพ ยกระดับทักษะฝีมือ ให้แรงงานหางานทำได้เร็วที่สุด เพื่อให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เข้าสู่ Tier 1 ตามมาตรฐานสากล โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง