ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ครั้งสุดท้าย ก่อนเปิดตลาด

เช้าวันนี้ ที่ตลาดกลางกุ้ง อำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร สวมใส่ชุด PPE ลงตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก กลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 1,300 คน เป็นการเก็บตัวอย่างครั้งสุดท้าย โดย จะใช้วิธี SWAB หรือตรวจโพรงจมูก ซึ่งจะทราบผลการตรวจทั้งใน 1-2 วัน หากไม่พบเชื้อ หรือพบเชื้อจะคัดแยกออกไปที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ก่อนจะพิจารณากำหนดเปิดตลาดอีกครั้ง ช่วงปลายเดือนนี้ ตามแผน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร

ขณะที่จิตอาสาชาวเมียนมา ซึ่งถูกกักตัวภายในตลาดกลางกุ้ง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้การดูแลอย่างดี ไม่ทอดทิ้ง ในส่วนของกลุ่มแรงงานก็ระมัดระวังตัวเองอย่างดี เพื่อไม่ให้เชื้อกระจายออกไปนอกพื้นที่ เพราะทุกคนอยากทำงาน และต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้การค้าขายเกิดความมั่นใจ

นอกจากการตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในตลาดกลางกุ้งแล้ว ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน ยังได้ทำการตรวจค้นหาเชิงรุกในหลายพื้นที่ตามชุมชนและโรงงาน รวมเป้าหมายการตรวจค้นหาเชิงรุก 3,460 คน ด้วย