ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : โควิด-19 รอบสอง รัฐบาลเมาหมัด

ตามติดโควิด-19 รอบสอง การตรวจมาตรการรัฐเดินหน้าหรือกลับลำ ผู้นำสามารถสื่อสารในยามวิกฤตได้ดีเพียงใด...