ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมทรัพยากรน้ำยืนยันอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังไม่รั่ว ตอนที่ 3

นับตั้งแต่ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังความจุ  90,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ใช้งานมากว่า 30 ปี แล้วเสร็จ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนงบประมาณ จากนั้นเปิดใช้งานอ่างเก็บน้ำกักเก็บน้ำได้ไม่กี่เดือน น้ำในอ่างซึมลงใต้อ่างบางส่วนระเหยไป ไม่เหลือน้ำแม้แต่หยดเดียว เกิดคำถามใช้งานคุ้มค่าเงินแผ่นดินกว่า 31.7 ล้านบาทหรือไม่พร้อมกับข้อสงสัยของประชาชนเจ้า อ่างเก็บน้ำเกาะสีชังรั่ว หรือไม่

ขณะที่ กรมทรัพยากรน้ำส่งหนังสือชี้แจง ยืนยันอ่างเก็บน้ำไม่รั่ว แต่รางรับน้ำจากภูเขา บางส่วนชำรุด มีขยะ วัชพืชและอาคารบ้านเรือนกีดขวางรางรับน้ำ รวมทั้งมีปัจจัยสถิติน้ำระเหยสูง จึงไม่มีน้ำเหลืออยู่ในอ่าง แต่น่าสังเกตว่าช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว บนเกาะสีชังมีฝนตกหนัก ปริมาณน้ำระเหยย่อมน้อยกว่าฝนที่ตกลงมา เหตุใดอ่างเก็บน้ำไว้ได้ไม่นาน น้ำก็หายไปหมด

ด้านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยอมรับพื้นอ่างเก็บน้ำบางส่วนอาจมีรอยแยก ต้องออกแบบใหม่แก้ไขให้สมบูรณ์ หลังผ่านพ้นสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7