7HDร้อนออนไลน์

กทม.เผยกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด ดีเจมะตูม ติดโควิดเพิ่ม 5 คน

วันนี้ ( 22 ม.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 13/2564 ว่า ได้ให้สำนักอนามัยที่ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย ในสถานประกอบการโดยเฉพาะโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางแค และเขตจอมทอง รวมทั้งขอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ตรวจคัดกรองตนเองผ่านระบบ BKKCovid-19 ของ กทม. โดยขอให้ตรวจคัดกรองตนเองผ่านระบบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทุกวัน จนกว่าจะครบ 14 วันนับจากวันที่ไปในพื้นที่เสี่ยง

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวอีกว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 13 คน โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 5 คน และจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ จำนวน 8 คน ในส่วนของ ดีเจมะตูม ซึ่งคาดว่าได้รับเชื้อโควิด ในวันที่ 9 ม.ค.64 สำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วทุกคน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คน  ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำได้ครบแล้ว คาดว่ากรณีดีเจมะตูมจะไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง หรือซูเปอร์สเปรดเดอร์ ประชาชนจึงไม่ต้องตื่นตระหนกหรือเป็นกังวล