ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และทรงอธิษฐานจิตปูชนียมงคล

เวลา 13.35 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายบูรพกษัตริย์และบูรพาจารย์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จ ทรงกรวดน้ำ ทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัยและเทียนมหามงคล เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทรงอธิษฐานจิตปูชนียมงคล ชุดเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และชุดมงคลบพิธ ซึ่งวัดฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี

จากนั้น เสด็จลงบริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ปฐมเจ้าอาวาส ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางถวายเนตร เนื้อเงิน ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศ 18.5 นิ้ว สำหรับสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 3 พระองค์แห่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้ง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ครบ 8 รอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และศูนย์การเรียนรู้การเกษตร โดยผู้ที่สนใจจองปูชนียมงคล สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก เพจ "สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด