ข่าวในพระราชสำนัก

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายในการเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรี, สำนักพระราชวัง, กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 115 คน ร่วมบริจาคโลหิต โดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ามารับบริจาคโลหิตในวันนี้ รวม 51,750 ซีซี ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศขาดแคลนโลหิต เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย สำหรับการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2564 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 811 คน ได้โลหิต รวม 349,600 ซีซี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด