ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ตลอดทั้งวัน ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง โดยช่วงเช้า มีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ, สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชมรมสายสกุลบุนนาค, กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน, สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 14 และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนช่วงบ่าย มีครอบครัวตั้งคารวคุณ, ราชสกุลเกษมศรี, ราชสกุลหัสดินทร, มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย, คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน, สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด