สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

พร้อมทดลองวัคซีนโควิด-19 จากฝีมือคนไทยกลางปีนี้

หลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วมีการเปิดตัวโครงการ "วัคซีนเพื่อคนไทย" พร้อมเปิดรับบริจาคทุนวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาผลิตวัคซีนโควิด-19 จากใบพืช ซึ่งก็มีผู้มีชื่อเสียงจากหลายวงการไปร่วมในงานเปิดตัวโครงการดังกล่าว ผ่านมาครบ 1 เดือน ก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากทีมผู้ผลิตและพัฒนาวัคซีนว่า ได้นำวัคซีนที่พัฒนาสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการไปทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว และก็ผ่านการทดลองเป็นที่เรียบร้อย 

ขั้นตอนต่อไปคือ การนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิต และเริ่มการทดสอบในคน ซึ่งเดิมวางแผนไว้ไม่เกินเดือนมิถุนายน ก็สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น คือ สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ หากการพัฒนาวัคซีนสำเร็จ เราก็จะมีวัคซีนที่ผลิตได้เองด้วยฝีมือคนไทย ลดภาระการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ และช่วยให้การกระจายวัคซีนไปยังคนไทยทั่วประเทศดำเนินการได้เร็วขึ้น