ข่าวในพระราชสำนัก

ประชาชน และคณะบุคคลจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันนี้ มีคณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่าง ๆ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความจงรักภักดี อาทิ องค์กรลูกเสือเครือข่ายสภาวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, นายวีระชัย นาคมาส ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ, กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศติมอร์เลสเต, เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาต, คณะไทยอาสาป้องกันชาติ, ชมรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในถิ่นทุรกันดาร, คณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, คณะผู้บริหาร แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลเอส-วาย-เอช, สโมสรลูกเสือวชิรเอกมณี, สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์, ทายาทครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2535

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด