ข่าวภาคค่ำ

สสส.เตือนอันตรายโควิด-19 กับผู้สูงอายุ

สสส.และกรมควบคุมโรค เตือนผู้สูงอายุ ในช่วงการระบาดโควิด-19 ไม่ควรออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เสี่ยงอันตรายจากการติดโควิด-19

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าช่วงวัยอื่น จากภูมิคุ้มกันที่ลดลง ยิ่งในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด และมะเร็ง เป็นกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อโควิด19 ได้ง่าย อันตรายถึงชีวิต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มีข้อแนะนำ ขอให้ครอบครัว งดเว้นการพาผู้สูงอายุออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงนี้ไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสโรค จากราวจับ ลูกบิดประตู ราวบันได และพนักเก้าอี้ เพราะผิวสัมผัสสิ่งของที่หยิบจับร่วมกันบ่อย ๆ นี้ เสี่ยงมีเชื้อโควิดติดอยู่ได้

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุมักเข้าห้องน้ำบ่อย เวลาใช้ห้องน้ำสาธารณะ ถ้าการดูแลความสะอาดไม่ดีพอ เสี่ยงเป็นจุดสะสมเชื้อโรค ยิ่งถ้ามือของผู้สูงอายุไปสัมผัสเชื้อมา แล้วขยี้ตา ก็เพิ่มความเสี่ยงติดโควิด-19 ได้ง่าย