ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซอยบางศรีเมือง 38 จังหวัดนนทบุรี

ที่ชุมชนซอยบางศรีเมือง 38 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 16 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย

โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนตรงข้ามซอยวัดสลักใต้ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าชั้นเดียวปลูกติดกัน แบ่งเป็นห้องเช่าไม่มีทางรถเข้าออก ประกอบกับทางเข้าออกคับแคบ และขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 16 หลัง ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยและได้รับความเดือดร้อนกว่า 30 ครอบครัว และเพลิงยังลามไปติดโกดังเก็บไม้และกระกระดาษเสียหายทั้งหลัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมูลนิธิ และองค์กรการกุศล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด