ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ตลอดวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา, นักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 109, เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต, บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด, สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, ครอบครัวเปลี่ยนขำ, แพทยสภา พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 3, คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน, บริษัท สมุนไพรปัญจศรี จำกัด, ชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ กาชาด รุ่น 14, สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ โฮสท์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่า ทาวน์ ภาค 3350, สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด