สนามข่าว 7 สี

ครม.พิจารณาเยียวยาผลกระทบโควิด-19 เพิ่ม

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีวาระเพื่อช่วยบรรเทา และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยมาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้งบประมาณเงินกู้ ที่ยังมีอยู่

ซึ่งวันนี้ (26 ม.ค.) อาจมีข่าวดีสำหรับกลุ่มมนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัท และผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพราะรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาในเดือนช่วงเมษายน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบทางไกล ซึ่งสัปดาห์นี้ วาระการประชุมยังเป็นมาตรการต่อเนื่อง เพื่อการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เริ่มจากการขยายเวลาการลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 90 ออกไปอีก 1 ปี และลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 รวมถึง ออกพระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมทุกกลุ่ม พ.ศ.2564 ในที่ดินทุกประเภท ซึ่งจะทำให้เจ้าของหรือผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสียภาษีเพียงร้อยละ 10 ของภาระภาษีที่ต้องจ่าย พร้อมขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้

ขณะที่ กระทรวงแรงงาน วันนี้จะเสนอขอปรับวงเงินสมทบนำส่งประกันสังคมช่วง เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ในอัตราร้อยละ 0.5 เพื่อลดภาระผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมอาจมีการหารือเพิ่มเติมในการให้ความช่วยเหลือให้กับกลุ่ม มนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัท และผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่อาจถูกปรับลดเงินเดือน ค่าจ้างและอาจจะถูกเลิกจ้าง ให้มีเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อออกแพ็กเกจใหม่ ภายใต้งบประมาณการกู้เงิน ที่เหลืออยู่ประมาณ 250,000 ล้านบาท และในส่วนของสาธารณสุขอีก 30,000 ล้านบาท ในเดือนเมษายนนี้

ซึ่งอาจจะสอดรับกับการที่เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน นัดรวมพลแรงงานที่หน้าทำเนียบรัฐบาลสายวันนี้

นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงอาการป่วยของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับส่งทีมงานไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวแล้ว ขณะเดียวกันก็ขอให้กำลังใจกับคนที่กำลังตั้งใจทำงานในขณะนี้ด้วย