ห้องข่าวภาคเที่ยง

ครม.พิจารณามาตรการเยียวยาเพิ่มเติม

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าจะมีข่าวดีผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีการขยายเวลาการลดภาษี รวมไปถึงข่าวดีของมนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัท และผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19