ห้องข่าวภาคเที่ยง

การตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก วันนี้ (26 ม.ค.) พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นจากเดิม

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : ไปติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ที่มีการตรวจเชิงรุกและพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น จะดูแลอย่างไร รวมไปถึงจะมีพื้นที่รองรับได้เพียงพอหรือไม่...