ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ไทม์ไลน์โควิด-19 ทั่วโลก ทะลุ 100 ล้านคน

ผ่านมา 391 วัน ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม ทะลุ 100 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 2.1 ล้านคน

ผ่านมาแล้ว 391 วัน ที่ทั่วโลกต้องเผชิญ รับมือกับไวรัสร้ายที่แพร่ระบาด กลายเป็นโรคอุบัติใหม่ ลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จากจุดเริ่มต้นประเทศจีน ที่พบผู้ติดเชื้อคนแรก วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลังจากที่การแพร่ระบาดผ่านมาได้ 1 เดือน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต่อมา 11 กุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่อโรคอุบัติใหม่นี้อย่างเป็นทางการ ใช้ชื่อว่า โรคโควิด-19 กระทั่งผ่านมา 1 เดือน 11 มีนาคม 2563 การระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องประกาศเป็นภาวะการระบาดครั้งใหญ่ ที่ทั่วโลกต้องช่วยกันหยุดยั้ง

ไทม์ไลน์การแพร่เชื้อโควิด-19 ที่ใช้เวลา 391 วัน ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว จนพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 100 ล้านคน โดยข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปิดเผยว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ในเวลา 30 วัน เจอผู้ติดเชื้อ 10,000 คน ผ่านไป 92 วัน ก้าวกระโดดขึ้นมา 1 ล้านคน และผ่านมา 177 วัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อขึ้นไปอยู่ 10 ล้านคน

กระทั่งผ่านมา 311 วัน ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 50 ล้านคน จากนั้นเชื้อโควิด-19 ก็ใช้เวลาไม่นาน กระจายผู้ติดเชื้อทั่วโลก ทะลุ 100 ล้านคน

โควิด-19 ที่แพร่ระบาดมาเป็นเวลานานกว่า 1 ปี ทั่วโลกมีผู้รักษาหาย 71.8% ยังต้องรักษาตัว 26.1% และเสียชีวิต 2.1% หรือ คิดเป็น 2.1 ล้านคน โดยประเทศสหรัฐอเมริกาแซงหน้าทุกประเทศทั่วโลก มีทั้งผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิต