เช้านี้ที่หมอชิต

ครม.เคาะลดเงินสมทบผู้ประกันตน ม.33 เหลือ 75 บาท นาน 2 เดือน

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากปกติหักเงินสมทบเข้ากองทุนฯ สูงสุดเดือนละ 450 บาท ลดเหลือสูงสุดเดือนละ 75 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในส่วนของลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุดเดือนละ 450 บาท เหลือร้อยละ 0.5 หรือ 75 บาท เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม

แต่ในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม

มติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ เป็นการเพิ่มเติมจากมติเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนั้นเป็นการปรับลดเงินสมทบทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้าง จากร้อยละ 5 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 750 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 3 หรือสูงสุด 450 บาท

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ไทยคู่ฟ้า