เช้าข่าว 7 สี

ศบค.ชุดเล็กชงมาตรการผ่อนคลายเปิดเรียน 1 ก.พ.

ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 หรือ ศบค.ชุดเล็ก หารือกันในสถานการณ์โควิด-19 และมีข้อเสนอไปยัง ศบค.ชุดใหญ่ ที่จะประชุมกันตัดสินใจในวันที่ 29 มกราคมนี้

ถึงแนวปฏิบัติผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ระลอกใหม่ ปรับพื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุม แบ่งพื้นที่ออกเป็นควบคุมสูงสุด และเข้มงวด สีแดงเข้ม ลดจาก 5 จังหวัดเหลือ 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ยังต้องปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย สถานที่ออกกำลังกายในร่ม อาบอบนวด สปา โรงเรียนกวดวิชา สถาบันการศึกษา งานเลี้ยง ส่วนที่เปิดได้บ้าง เช่น ตลาดนัด ร้านอาหารให้ซื้อไปทานที่อื่น และเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ สีแดง มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี พื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังต้องปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนร้านอาหารนั่งรับประทานแบบเว้นระยะห่างได้ จำหน่ายแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ดนตรีสดเล่นได้แต่ต้องงดเต้น

นอกจากนี้ ยังปลดล็อกให้จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ลดระดับมาอยู่ในกลุ่มสีส้ม เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังต้องปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนร้านอาหารนั่งรับประทานแบบเว้นระยะห่างได้ จำหน่ายแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ดนตรีสดเล่นได้แต่ต้องงดการเต้นเช่นกัน

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง สีเหลือง จะมี 17 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, เพชรบูรณ์, กำแพงเพชร, สุโขทัย, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, พังงา, สงขลา, ยะลา, นราธิวาส

และพื้นที่เฝ้าระวัง สีเขียว มี 35 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน, พะเยา, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร, เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, กระบี่, สตูล, ตรัง, พัทลุง และปัตตานี

และล่าสุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาระบุแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ จะให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้เกือบทั้งหมด ยกเว้น จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดเรียนได้โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 เช่น สลับเวลาเรียน เว้นระยะห่าง และเรียนออนไลน์เสริม

สำหรับสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ เมื่อวาน ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 819 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 808 คน และกลับมาจากต่างประเทศ เข้ากักตัว และตรวจพบใน State Quarantine อีก 11 คน รวมติดเชื้อสะสม 11,228 คน หายป่วยแล้ว 7,114 คน และยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,098 คน และมีผู้ป่วยชายไทยอายุ 56 ปี เสียชีวิต 1 คน ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รวมผู้เสียชีวิตสะสมในการระบาดโควิดระลอกใหม่แล้ว 16 คน
ข่าวโควิด19ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 หรือ ศบค.ชุดเล็ก หารือกันในสถานการณ์โควิด-19 และมีข้อเสนอไปยัง ศบค.ชุดใหญ่ ที่จะประชุมกันตัดสินใจในวันที่ 29 มกราคมนี้ ถึงแนวปฏิบัติผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ระลอกใหม่ ปรับพื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุม แบ่งพื้นที่ออกเป็นควบคุมสูงสุด และเข้มงวด สีแดงเข้ม ลดจาก 5 จังหวัดเหลือ 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ยังต้องปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย สถานที่ออกกำลังกายในร่ม อาบอบนวด สปา โรงเรียนกวดวิชา สถาบันการศึกษา งานเลี้ยง ส่วนที่เปิดได้บ้าง เช่น ตลาดนัด ร้านอาหารให้ซื้อไปทานที่อื่น และเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ สีแดง มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี พื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังต้องปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนร้านอาหารนั่งรับประทานแบบเว้นระยะห่างได้ จำหน่ายแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ดนตรีสดเล่นได้แต่ต้องงดเต้น นอกจากนี้ ยังปลดล็อกให้จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ลดระดับมาอยู่ในกลุ่มสีส้ม เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังต้องปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนร้านอาหารนั่งรับประทานแบบเว้นระยะห่างได้ จำหน่ายแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ดนตรีสดเล่นได้แต่ต้องงดการเต้นเช่นกัน ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง สีเหลือง จะมี 17 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสุโขทัยนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาสงขลายะลานราธิวาส และพื้นที่เฝ้าระวัง สีเขียว มี 35 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแพร่น่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญอุบลราชธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่สตูลตรังพัทลุง และปัตตานี และล่าสุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาระบุแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ จะให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้เกือบทั้งหมด ยกเว้น จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดเรียนได้โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 เช่น สลับเวลาเรียน เว้นระยะห่าง และเรียนออนไลน์เสริม สำหรับสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ เมื่อวาน ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 819 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 808 คน และกลับมาจากต่างประเทศ เข้ากักตัว และตรวจพบใน State Quarantine อีก 11 คน รวมติดเชื้อสะสม 11228 คน หายป่วยแล้ว 7114 คน และยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4098 คน และมีผู้ป่วยชายไทยอายุ 56 ปี เสียชีวิต 1 คน ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รวมผู้เสียชีวิตสะสมในการระบาดโควิดระลอกใหม่แล้ว 16 คน