คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

View icon 144
วันที่ 30 ม.ค. 2564
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตลอดทั้งวัน มีราชสกุล คณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ และพวงมาลัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิ สโมสรลูกเสือไทยเฮา, สโมสรลูกเสือนิติธรรม, นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษา และสมาชิก, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง

ราชินิกุลสุจริตกุล, ทายาทสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรชายา ในรัชกาลที่ 6, เจ้าหน้าที่งานการศึกษา ร้อย ตชด.132 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก, สมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สโมสรลูกเสือตามรอยเสือป่าสยาม, โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด