7HD ร้อนออนไลน์

ไทยสไตล์เที่ยวทุ่งนาข้าว 7 สีที่เชียงใหม่

ไทยสไตล์จะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะล่าสุดที่นั้นเขามีข้าว 7 สี ทุกคน โอ้โหนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าเที่ยวชมนาข้าว 7 สี ภายในแหล่งท่องเที่ยว Rainbow Rice บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นาข้าวแห่งนี้มีหลากหลายสีสันน่ามอง หากมองไกลๆ อาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นต้นไม้หลากหลายสี แต่เมื่อมามองใกล้ๆ จะพบรวงข้าวที่ออกรวงอย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวต่างพากันเดินถ่ายภาพตามมุมต่างๆและเซลฟี่กับนาข้าวหลากสีสุดฟินในบรรยากาศทุ่งนาที่สวยงามสบายตาท่ามกลางสายลมที่พัดเอากลิ่นไอของธรรมชาติของท้องทุ่ง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/31/60161d19503dc7.07210841.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/31/60161d19e7de79.22133859.jpg

ว่าที่ ร.ต.ธเนศ แซวหลี วัย 35 ปี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า พ่อแม่ของตนมีที่นาอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็คิดว่าเกษตรกรที่ผ่านมาปลูกข้าวและราคาตกต่ำ ตนคิดว่าจะปลูกข้าวอย่างไรให้มีความโดดเด่น  ก็เลยเป็นที่มาของข้าวสรรพสี 7 สีนี้ ซึ่งได้ครับความอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อนุเคราะห์เม็ดพันธุ์ข้าวสรรพสี จำนวน 5 เบอร์คือ 01- 05 และอีกท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าวอินดิกา และข้าวสายพันธุ์ไทย รวมทั้งหมด 7 สี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการปลูกข้าวสรรพสี ตอนแรกนั้นเหมือนเป็นการวิจัยว่าการนำพันธุ์ข้าวสรรพสีนี้มาปลูกในพื้นที่อากาศทางภาคเหนือที่มีอากาศเย็นแบบนี้จะเป็นอย่างไร และผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือ ได้ข้าวเพื่อบริโภค มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับใบข้าว เช่นการนำมาทำชา หรือการแปรรูปด้านอื่นๆ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/31/60161d1a80ede4.09568910.jpg

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด