ข่าวภาคค่ำ

กกต. ประกาศจัดการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 28 มี.ค.นี้

กกต. ประกาศจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ พร้อมเตือนผู้ที่จะลงรับสมัคร หากรู้ตัวว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังฝ่าฝืน อาจมีโทษทั้งจำและปรับ รวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ พร้อมกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ และประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จากนั้นเป็นขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านตามลำดับ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อได้ภายในวันที่ 17 มีนาคม ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุผลไปยัง กกต.ท้องถิ่น ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน

ทั้งนี้ กกต. ฝากเตือนไปยังผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคน ต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรอบคอบ หากพบว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม อาจต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี