ข่าวในพระราชสำนัก

สมาชิกราชสกุล คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ตลอดวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีสมาชิกราชสกุล, คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ, โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ, กรุงเทพประกันภัย, โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550, สมาคมประกันวินาศภัยไทย, โรงเรียนสายปัญญารังสิต, กองทุนฟากฟ้าสุราลัย, นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศไทยและคณะ, เจ้าหน้าที่สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา ห้องเครื่องท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ, สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชสกุลพึ่งบุญ, บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด มหาชน, โรงเรียนวัดทรงธรรม, ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง, คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด